asgard.backends.mesos package

Submodules

asgard.backends.mesos.impl module

class asgard.backends.mesos.impl.MesosAgentsBackend[código fonte]

Base: asgard.backends.base.AgentsBackend

get_agents(user: asgard.models.user.User, account: asgard.models.account.Account) → List[asgard.backends.mesos.models.agent.MesosAgent][código fonte]

Retorna todos os Agents da conta account.

get_apps_running(user: asgard.models.user.User, agent: asgard.models.agent.Agent) → List[asgard.models.app.App][código fonte]

Retornas lista de App que está rodando nesse agent

get_by_id(agent_id: str, user: asgard.models.user.User, account: asgard.models.account.Account) → Optional[asgard.backends.mesos.models.agent.MesosAgent][código fonte]

Retorna o agent de id agentd_id pertencente à conta account

class asgard.backends.mesos.impl.MesosOrchestrator(agents_backend: asgard.backends.base.AgentsBackend, apps_backend: asgard.backends.base.AppsBackend)[código fonte]

Base: asgard.backends.base.Orchestrator

get_agent_by_id(agent_id: str, user: asgard.models.user.User, account: asgard.models.account.Account) → Optional[asgard.models.agent.Agent][código fonte]
get_agents(user: asgard.models.user.User, account: asgard.models.account.Account) → List[asgard.models.agent.Agent][código fonte]
get_app_stats(app: asgard.models.app.App, interval: asgard.backends.base.Interval, user: asgard.models.user.User, account: asgard.models.account.Account) → asgard.models.app.AppStats[código fonte]
get_apps_running_for_agent(user: asgard.models.user.User, agent: asgard.models.agent.Agent) → List[asgard.models.app.App][código fonte]

Método que retorna todas as apps que estão atualmente rodando no agent referido.

asgard.backends.mesos.impl.populate_apps(agent: asgard.backends.mesos.models.agent.MesosAgent)[código fonte]

Module contents